Dette kan OFS gjere for deg som lærebedrift

For å bli godkjent som lærebedrift, skal en instruktør i bedriften ha godkjent svennebrev eller kunne dokumentere minimum 5 årsverk i faget.

Foto : Christoffer Holenbakken

Dette kan OFS gjøre for deg.

OFS hjelper deg med å bli godkjent som opplæringsbedrift i fylkeskommunen.

Vi tegner lærekontrakt med lærlingen mot det offentlige, og opplæringsavtale mellom lærling og din bedrift.

OFS lager treningsoppgaver for lærlingen slik at læreplanmålene dekkes, holder svenneprøvetest ca. 6 mnd. før svenneprøven, og melder lærlingen opp til svenneprøven når den tid kommer.

Vi besøker din bedrift minst 2 ganger i året for evaluering av opplæringen. 

OFS holder mange kurs og samlinger for lærlinger hvert år som er gratis for lærling og lærebedrift i vårt system.

Foto: Josefine Bakkeslett

Foto: Margunn Brendehaug

Hva kreves av en opplæringsbedrift?

Vi forventer at du skaper en god læringsarena og er villig til å sette av noe tid til veiledning og oppfølging.

Når du tar inn en lærling, er du å anse som arbeidsgiver og forpliktet til å forholde deg til arbeidsmiljøloven.

Foto: Christoffer Holenbakken

Hvordan får jeg tak i lærling?

OFS har oversikt over elever fra VG2 Design  som ønsker lærlingeplass i fotofaget.

Vi hjelper deg gjerne med å komme i kontakt med aktuelle kandidater som kan passe i din bedrift.

Vi gleder oss til å høre fra deg.