Har du lyst til å bli fotograf?

Hos oss kan du bli fotograflærling!

Foto : Håkon Kristoffersen

Dette kan OFS gjøre for deg.

Vi tegner lærekontrakt samen med deg og den bedriften som tar deg inn som lærling. OFS sørger for at opplæringen skjer i tråd med de offisielle læreplanene og følger deg opp med jevnlige samlinger og besøk.

Vi i OFS arrangerer mange spennende og lærerike kurs flere ganger i året, som er gratis for lærlinger i vårt system.

Vi lager en svenneprøvetest ca. 6 mnd. før svenneprøven, slik at du for prøvd deg i forkant. Her vil du få gode tilbakemeldinger på det du har levert.

Vi hjelper til med å melder deg opp til svenneprøven når den tid kommer.

Skulle det oppstå konflikter på ditt lærested, så hjelper vi deg.

Foto: Håkon Kristoffersen

Hvorfor bli fotolærling?

Har du fullført og bestått minimum VG2 Design  kan du fullføre fagutdanningen som lærling i bedrift. Det er også mulig å søke læreplass med annen relevant forkunskap.

Som lærling i en fotobedrift vil du tilegne deg verdifull arbeidserfaring og kunnskap om det å jobbe som fotograf.

Du vil jevnlig møte andre fotolærlinger, delta på kurs og samlinger.

Kontakt oss, så hjelper vi deg videre.

Rettigheter og plikter som lærling.

Som lærling har du rettigheter og plikter både etter opplæringsloven og arbeidsmiljøloven. 

Du får lønn under læreperioden. Lønnen er en avtale mellom deg og din arbeidsplass.

 

Som lærling i vårt system har du rett til lån og stipend fra Lånekassen.

Foto : Emma Hansen

Foto : Josefine Bakkeslett