Opplæringskontoret for deg som vil bli

fotograflærling eller lærebedrift!

Foto : Emma Hansen

Kurs

Selv om du ikke er medlem av OFS kan du delta på våre kurs og turer. Her vil det da komme en kostnad for kursdeltaker.

Ta kontakt med oss om du har noen spørsmål.

-

21
24
Mars 2019
I Stockholm med tidlegere lærlinger.
7 -9
April 2019
Fotografi 2019 i Drammen med Norges Fotografforbund
Mai
Liten avslutning før sommeren.
Mer info kommer.
OFS © 2018